Dyrektor: Justyna Bartol - Janasek
    Wicedyrektor: Sylwia BaumRok Marii Skłodowskiej-

ROK MARII SKŁODOWSKIEJ –CURIE

Rok Marii Skłodowskiej- Curie to nie tylko okazja do przypomnienia sylwetki naszej uczonej, lecz także czas refleksji nad uwarunkowaniami rozwoju nauki.

Maria Skłodowska –Curie to postać wyjątkowa, która swym życiem i dziełem
dała dowód na to, że warto, trzeba i należy mieć w życiu cele, realizować je, pozostając jednocześnie wiernym wyznawanym wartościom .To klucz do sukcesu, do spełnienia marzeń i szczytnych ideałów .

Wspaniała Polka, światowa uczona , to doskonały wzór dla nas współczesnych.

Maria Skłodowska – Curie znana jest jako niezwykła kobieta, dwukrotna noblistka.

Młodzież z naszej szkoły przygotowała apel poświęcony tej wyjątkowej kobiecie. Gimnazjaliści mieli okazję poznać noblistkę – przedstawiono epizody z życia uczonej oraz Jej dokonania w dziedzinie fizyki i chemii.

W rolę Marii wcieliły się: Ada Dekielińska i Oliwia Wojdak

Rodzeństwo noblistki: siostry: Marta Kabat, Zosia Napierała; brat: Łukasz Miłoszewski

Mąż Piotr: Mikołaj Łopatka

Apel prowadziły: Paulina Majkowska, Oliwia Lupa

Uroczystości towarzyszyła prezentacja multimedialna o noblistce, którą przygotowały: Kinga Mikołajczak, Oliwia Wojdak i Klaudia Woźniak.

Spotkanie przygotowały Panie: Teresa Krzysztoń i Beata Busz.
Załączniki:

zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie

OBORCINCKIE
CENTRUM SPORTU

OBORNICKI
OŚRODEK KULTURY

BIBLIOTEKA
PUBLICZNA

URZĄD
MIEJSKI

BIBLIOTEKA
PEDAGOGICZNA


FACEBOOK