Dyrektor: Justyna Bartol - Janasek
    Wicedyrektor: Sylwia Baumo bibliotece ...

Witamy w bibliotece szkolnejW naszej  bibliotece znajduje się już około czterech tysięcy woluminów .
Księgozbiór biblioteki jest skomputeryzowany i obsługiwany przez program MOL Optivum.

Gromadzimy literaturę z zakresu wszystkich dziedzin wiedzy. Większość księgozbioru naszej biblioteki jednak stanowi literatura piękna. Posiadamy wszystkie obowiązkowe i nadobowiązkowe lektury szkolne dla klas gimnazjalnych.

Czytelnicy wypożyczają nie tylko lektury ,ale i książki młodzieżowe - przygodowe, obyczajowe. Fantastyka, mitologia i science fiction  też maja swoich zwolenników. Natomiast nauczyciele mają możliwość korzystania z prasy pedagogicznej i psychologicznej.
Dla nich także przygotowane są zbiory specjalne: edukacyjne programy multimedialne,
filmowe adaptacje lektur szkolnych, interesujące filmy popularno-naukowe oraz inne pomoce audiowizualne.

W bibliotece znajdują się  stanowiska komputerowe z możliwością wydruku potrzebnych informacji.
           
Podstawowym zadaniem nauczyciela-bibliotekarza jest gromadzenie, opracowanie, udostępnianie i konserwacja zbiorów. Dodatkowo bibliotekarz prowadzi działalność pedagogiczną. Organizuje konkursy czytelnicze, wystawy okolicznościowe, wieczory poetyckie, uroczystości szkolne oraz  podejmuje liczne inicjatywy na rzecz upowszechniania czytelnictwa.

            Dla uczniów, którzy lubią spędzać czas wśród książek, a swoją pracą chcą wspomagać działania bibliotekarza , utworzono Koło Przyjaciół Biblioteki.    

Biblioteką szkolną, od samego początku jej istnienia, opiekuje się ...

Beata Busz
OBORCINCKIE
CENTRUM SPORTU

OBORNICKI
OŚRODEK KULTURY

BIBLIOTEKA
PUBLICZNA

URZĄD
MIEJSKI

BIBLIOTEKA
PEDAGOGICZNA


FACEBOOK