Dyrektor: Justyna Bartol - Janasek
    Wicedyrektor: Sylwia Baumkoło PCK


PCK

 

Opiekun: Agnieszka Zawierzyńska

            W szkole działa szkolne koło PCK,,które w tym roku szkolnym przyjęło 15 nowych członków. Opiekunem koła jest p. Agnieszka Zawierzyńska.

 

Wybory do zarządu szkolnego koła PCK odbyły się w Gimnazjum nr1 w Obornikach we wrześniu 2011 roku. W wyborach wzięło udział 16 członków szkolnego koła PCK.

 

Wyniki wyborów:
Julianna Stachowiak Klasa  I C - przewodnicząca
Magdalena Błaszków Klasa I C - zastępca przewodniczącej
Zuzanna Nowak Klasa I C - skarbnik

 

Członkowie koła działają na terenie szkoły przygotowując min. gazetki szkolne, ulotki informacyjne na tematy związane z profilaktyką anty-nowotworową, antynikotynową, z tematyką AIDS itp.

 

W grudniu uczniowie przygotowali kartki świąteczne, z których dochód został przeznaczony na cele charytatywne.
OBORCINCKIE
CENTRUM SPORTU

OBORNICKI
OŚRODEK KULTURY

BIBLIOTEKA
PUBLICZNA

URZĄD
MIEJSKI

BIBLIOTEKA
PEDAGOGICZNA


FACEBOOK