Dyrektor: Justyna Bartol - Janasek
    Wicedyrektor: Sylwia BaumAnkieta - Bezpieczny Inte

W szkole została przeprowadzona ankieta wśród rodziców i uczniów, której wyniki zostały przedstawione w załączniku.
OBORCINCKIE
CENTRUM SPORTU

OBORNICKI
OŚRODEK KULTURY

BIBLIOTEKA
PUBLICZNA

URZĄD
MIEJSKI

BIBLIOTEKA
PEDAGOGICZNA


FACEBOOK