Dyrektor: Justyna Bartol - Janasek
    Wicedyrektor: Sylwia BaumMleko/owoce

Załączniki:

Oświadczenie rodzica

OBORCINCKIE
CENTRUM SPORTU

OBORNICKI
OŚRODEK KULTURY

BIBLIOTEKA
PUBLICZNA

URZĄD
MIEJSKI

BIBLIOTEKA
PEDAGOGICZNA


FACEBOOK