Dyrektor: Justyna Bartol - Janasek
    Wicedyrektor: Sylwia BaumHarmonogram pracy szkoły

Harmonogram pracy szk0oły 2023/2024 w załączniku
OBORCINCKIE
CENTRUM SPORTU

OBORNICKI
OŚRODEK KULTURY

BIBLIOTEKA
PUBLICZNA

URZĄD
MIEJSKI

BIBLIOTEKA
PEDAGOGICZNA


FACEBOOK