Dyrektor: Justyna Bartol - Janasek
    Wicedyrektor: Sylwia BaumHarmonogram 2011/2012

Załączniki:

haromonogram 2011/2012

OBORCINCKIE
CENTRUM SPORTU

OBORNICKI
OŚRODEK KULTURY

BIBLIOTEKA
PUBLICZNA

URZĄD
MIEJSKI

BIBLIOTEKA
PEDAGOGICZNA


FACEBOOK