Dyrektor: Justyna Bartol - Janasek
    Wicedyrektor: Sylwia BaumKilka słów o Klubie Oś


W 2007 roku w naszej szkole powstał „Klub Ośmiu”, który działa w ramach Fundacji „Świat na Tak”. Opiekunem klubu została p. Renata Dobra-Tarasewicz – pedagog szkolny.

 

Klub Ośmiu to wspólne miejsce ludzi o dobrych sercach, mądrych pomysłach i pragnieniu niesienia pomocy. Najważniejsze zasady obowiązujące w pracy Klubu to - zasada osobistej pracy i zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy oraz zasada etyczna „wstyd za zło”.  Z tymi zasadami ściśle łączy się aktywne przeciwstawianie się przemocy, brutalności, chamstwu oraz przezwyciężanie własnych słabości.     

Pierwszą większą akcją, która została zorganizowana to Góra Grosza

-        zbiórka pieniędzy na szkolny sztandar

-        udział w WOŚP

-        nawiązanie kontaktu i współpracy ze Stowarzyszeniem Dzieci i Młodzieży
Niepełnosprawnej „Przyjaciel”

-        rozpowszechnienie projektu Adopcja serca i adoptowanie afrykańskiej dziewczynki pochodzącej z Rwandy Liliane Kemayane od roku 2008                  

-        2008 rok udział w ogólnopolskiej Kapitule  klubu Ośmiu we Wrocławiu

-        zainicjowanie w roku 2007  i organizacja corocznego Dnia Ciacha

-        wysyłanie w 2008 roku świątecznych paczek dla dzieci potrzebujących w Tibilisi

-        kwesta szkolna i uliczna „Na ratunek dzieciom w Kongo” uzbieraliśmy 978,99 zł

-        loteria mikołajkowa – 2008 rok

-        od 2009 roku rozpropagowanie akcji  zbierania plastikowych nakrętek
dla niepełnosprawnych dzieci w celu zakupu sprzętu rehabilitacyjnego
–uczniowie ubiegają się o tytuł Największego Nakrętozbiorcy.
Dzięki naszej pomocy został już zakupiony jeden wózek inwalidzki,
ale nasza akcja wciąż trwa...

-        zbiórka pieniędzy i artykułów papierniczych w związku z wypadkiem losowym
– pożarem domu naszego ucznia zebraliśmy 508,48 zł

-        od 2009 roku organizujemy coroczne zbiórki żywności –„ Szalony Zajączek”
oraz „I Ty możesz zostać świętym Mikołajem”

-        w bieżącym roku szkolnym każda klasa przygotowywała „Szlachetną Paczkę”,
udało się nam zebrać 12 paczek, którymi zostały obdarowane rodziny naszych
koleżanek i kolegów.
OBORCINCKIE
CENTRUM SPORTU

OBORNICKI
OŚRODEK KULTURY

BIBLIOTEKA
PUBLICZNA

URZĄD
MIEJSKI

BIBLIOTEKA
PEDAGOGICZNA


FACEBOOK