Dyrektor: Justyna Bartol - Janasek
    Wicedyrektor: Sylwia Baum

Kronika

Projekt Mądrzy Cyfrowi

MĄDRZY CYFROWI to ogólnopolski program, którego głównym celem jest edukacja uczniów w zakresie wartości połączona z podnoszeniem ich kompetencji cyfrowych i rozwijaniem postaw odpowiedzialności społecznej. Nauczyciele realizowali scenariusze zajęć na lekcjach WOS-u, języka polskiego i lekcjach wychowawczych. Młodzież w kreatywny sposób została wprowadzona w świat wartości, dyskutowano o nich, a także uczono się ich poszanowania i nazywania. Jednocześnie  uczestnicy rozwijali umiejętności cyfrowe, ucząc się tworzenia i obrabiania grafik, podstaw montażu trójwymiarowego wideo oraz zasad bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z Internetu. Podsumowaniem projektu był nagrany film przez uczniów klasy VII C, który został wysłany na konkurs.

 

Komentarze (0)

Dodal: Justyna Bartol   |   28.11.2019, 15:12

Komentarze (0)   

Dodaj komentarz

OBORCINCKIE
CENTRUM SPORTU

OBORNICKI
OŚRODEK KULTURY

BIBLIOTEKA
PUBLICZNA

URZĄD
MIEJSKI

BIBLIOTEKA
PEDAGOGICZNA


FACEBOOK