Dyrektor: Justyna Bartol - Janasek
    Wicedyrektor: Sylwia Baum

Aktualności

Certyfikat OKE - odbiór

Informujemy, że w dniu jutrzejszym, czyli w piątek 8 lipca br. o godz. 10.00 nastąpi wydawanie certyfikatów OKE z wynikami po egzaminie klasy ósmej.
Certyfikat może odebrać absolwent lub jego opiekun prawny.
W przypadku braku możliwości odbioru w/w dokumentu osobiście, istnieje możliwość wydania osobie trzeciej,
która musi posiadać pisemne upoważnienie.
Upoważnienie musi zawierać imię i nazwisko osoby odbierającej certyfikat oraz serię i numer dowodu osobistego. Dowód tożsamości osoba odbierająca okaże podczas wydania dokumentu.

Komentarze (0)

Dodal: Karolina Ogórowicz  |   07.07.2022, 10:14

Komentarze (0)   

Dodaj komentarz


OBORCINCKIE
CENTRUM SPORTU

OBORNICKI
OŚRODEK KULTURY

BIBLIOTEKA
PUBLICZNA

URZĄD
MIEJSKI

BIBLIOTEKA
PEDAGOGICZNA


FACEBOOK