Dyrektor: Justyna Bartol - Janasek
    Wicedyrektor: Sylwia Baum

Aktualności

Wycieczka do Muzeum Rolnictwa w Szreniawie

 Dnia 21 września 2022 roku klasy 5C i 5D wraz z opiekunami udali się do Muzeum Rolnictwa

 w Szreniawie. Celem wycieczki było poznanie pierwszych narzędzi i maszyn stosowanych w pracach rolniczych.Zajęcia w których dzieci uczestniczyły  odbyły się w parku muzealnym. Poświęcone były ewolucji i postępowi metod młócenia, czyszczenia i przemiału ziarna, a także typowym jesiennym pracom w gospodarstwie wiejskim. Podczas spaceru i zwiedzania, dzieci zobaczyły, jak wygląda młócenie zboża cepami i w młocarniach napędzanych różnymi źródłami energii, czyszczenie ziarna, oraz rozdrabnianie go na paszę dla zwierząt . Była świetna zabawa i pomimo zmęczenia wszyscy aktywnie uczestniczyli w zajęciach.

Komentarze (0)

Dodal: Justyna Bartol  |   23.09.2022, 10:37

Komentarze (0)   

Dodaj komentarz


OBORCINCKIE
CENTRUM SPORTU

OBORNICKI
OŚRODEK KULTURY

BIBLIOTEKA
PUBLICZNA

URZĄD
MIEJSKI

BIBLIOTEKA
PEDAGOGICZNA


FACEBOOK