Dyrektor: Justyna Bartol - Janasek
    Wicedyrektor: Sylwia Baum

Galeria

OBORCINCKIE
CENTRUM SPORTU

OBORNICKI
OŚRODEK KULTURY

BIBLIOTEKA
PUBLICZNA

URZĄD
MIEJSKI

BIBLIOTEKA
PEDAGOGICZNA


FACEBOOK